Imprint

Webbplatsen tillhandahålls av:


mytaxi Sweden AB
559060-2933
Tulegatan 39
113 53 Stockholm

Bolagsstyrelse:
Florian Aghte,
Gerrit Schuldt,
Eckart Diepenhorst

Kontakt:
Tel.: 08-557 659 29
E-Mail: kundsupport@mytaxi.com

Information om tvistlösning online

Europeiska kommissionen har upprättat en Internetplattform för tvistlösning online (kallad “ODR-plattform”). ODR-plattformen är ett sätt att inleda tvistlösning utanför domstol i samband med tvister som avser avtalsförpliktelser för köpeavtal eller tjänsteavtal online. Du kan nå ODR-plattformen genom följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr.

Ansvar för innehåll
Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är aktuell, fullständig, komplett eller håller en viss kvalitet. Alla tjänster som erbjuds på webbplatsen kan komma att ändras. Vi förbehåller oss rätten att ändra, utvidga eller ta bort delar av webbplatsen eller hela tjänsten som erbjuds utan föregående meddelande eller att upphöra med publicering temporärt eller permanent.

Ansvar för hänvisningar och länkar
Vi ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbplatser ligger utanför vår kontroll. Vi har inte något inflytande över nuvarande eller framtida utformning av sidor som det länkas till. Vi tar därför avstånd från allt innehåll på sidor som det länkas till som ändras efter skapande av en länk. Detta gäller för alla länkar och hänvisningar som läggs till på vår egen webbplats och alla meddelanden som läggs upp av tredje part i gästböcker, diskussionsforum och e-postgrupper som skapas av oss. Den som tillhandahåller en sida som det länkas till ansvarar för innehållet på en sådan sida.

Upphovsrätt
Vi strävar efter att i alla publikationer respektera upphovsrätt för grafik, ljud, videosekvenser och text vi använder, att använda grafik, ljud, videosekvenser och text som vi själva har skapat eller att använda grafik, ljud, videosekvenser och text som inte skyddas av upphovsrätt. Alla varumärken som nämns på webbplatsen, inklusive de som tillhör tredje part är skyddade enligt tillämplig lagstiftning och ägs av innehavarna. Förekomsten av varumärken på denna webbplats utgör ingen indikation på huruvida de är skyddade av rättigheter tillhörande tredje part. Vi förbehåller oss alla rättigheter till allt publicerat innehåll som skapats av oss. Kopiering eller användning av sådan grafik, ljud, videosekvenser och text är förbjuden utan specifikt medgivande från oss, med undantag för sådan kopiering och användning som inte kan begränsas enligt tillämplig lag.

Rapportera innehåll
Om du tror att webbplatsen innehåller olagligt material ber vi dig att kontakta oss så att vi kan vidta lämpliga åtgärder. Våra kontaktuppgifter finner du högst upp på denna sida.